Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama

www.endergida.com web sitesi (Bundan sonra “Ender Gıda Web Sitesi” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m.10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Ender Gıda Web Sitesi’ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusunda aşağıdaki prensipleri benimser:

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuatta kişisel verilerin kullanılması konusunda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Ender Gıda Web Sitesi’ne giriş yapan tüm ziyaretçilerin sağladığı veriler, rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca tarafımızdan işlenmektedir.

Ender Gıda Web Sitesi, kullanıcılarına daha uygun şartlarda hizmet verebilmek ve yasal düzenlemelere uymak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Toplanan bilgiler, depolanır ve site içerisinde mevcut uygulamaların ziyaretçi tercihlerine göre iyileştirilmesi amacıyla izlenir.